Szavatossági Feltételek

Cégünk kiváló alapanyagból magas minőségű termékeket forgalmaz és értékesít. Esetlegesen előfordulható minőségi kifogás esetén a Vásárló szavatossági igénnyel élhet. A szavatosság a cégünk hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Amennyiben a vevő által vásárolt termék a megvásárlásának pillanatában nem felelt meg az eladó által feltüntetett tulajdonságoknak akkor hibás teljesítésről beszélünk.

A szavatossági szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (PTK) részletezi. Ennek értelmében a vásárlónak a vásárlás időpontjától számítva  két éve áll rendelkezésére a kellékszavatossági igényének érvényesítésére. Amely időszak két részre tagolódik.  

1. A vásárlás napjától számított hat (12) hónapon belül,  bármely rendellenesség észlelése esetén kérjük jelezze nekünk a problémát az elevenciporuha@gmail.com     e-mail címen vagy levélben vagy személyesen 1118 Budapest Rétköz út 7. szám alatti üzletünkben. A termékek visszajuttatása, a vásárlás módjától függetlenül, az Eladó saját költségén történik, amelyet a távollevők között kötött szerződésről szóló törvény szabályoz 17/1999(II.5) Kormány rendelet.

2. A vásárlás napjától számított hat (12) hónapon túl, a 2 éves időtartam végéig a Vásárlónak kell bizonyítani, akár saját költségen szakértő által elkészített szakvéleménnyel, hogy a meghibásodás oka már a vásárlás pillanatában  (gyártáskor) benne volt a termékben. Cégünk csak kizárólag jogosultsággal rendelkező, csak (TEAOR:7120 műszaki vizsgálat, elemzés) minőségügyi vizsgáló szakember által készített, független szakmai véleményt fogadja el. Cégünk nem köteles az olyan Fogyasztó által benyújtott szakvélemény elfogadására, amelyet megfelelő szakmai vélemény kiadására nem jogosult személy vagy cég által került kiállításra. Jogot a felülvizsgálatra fenntartjuk..A reklamáció bejelentésének módja azonos az 1-es pontban leírtakkal.

3. A szavatosság idő lejárata két (2) év amely alatt az igényén érvényesítéséhez az alábbi két feltételnek kell megfelelni.
3.1.A vásárlásnak két (2) éven belüli intervallumban kellett létrejönnie,
3.2. A vásárlás tényét szerződéssel kell igazolni, amely lehet blokk, nyugta, Áfa-s számla stb.

4. Minden esetben kérjük vásárlóinkat, hogy a reklamációs célból számunkra visszahozott vagy visszaküldött terméket, higiéniai okok végett, megtisztított és száraz állapotban szíveskedjenek átadni.

5. Minőség kifogások rendezésének módjai hibás teljesítés esetén
5.1 A Vásárló választása szerint a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Amennyiben az igény teljesítése lehetetlen, vagy az a cégünk, Commodium Kft számára – a másik igény teljesítésével összehasonlítva- aránytalan többlet költséget okozna, akkor a Commodium Kft a csere igény helyett választhatja a javítást.
5.2 Amennyiben sem a kijavításra, sem a kicserélésre nincs lehetőség, vagy a Commodium Kft a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy ezen kötelezettségeknek meghatározott időn belül- a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül-nem tudja teljesíteni, akkor a Vásárló kérheti ­ – választása szerint – arányos megfelelő árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
5.3. A szavatosság elévülési idejébe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a terméket a Vásárló rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy javítással érintett részére a szavatossági idő újból kezdődik. Javítás esetén a szavatossági idő annyival hosszabbodik meg, amennyi ideig a vásárló a terméket a hiba miatt nem tudta használni.

A megvásárolt termékekre a vevőt szavatosság illeti meg. A termék szavatossága azt jelenti, hogy az árucikk a vásárlás időpontjában megfelel a jogszabályban vagy a szerződésekben meghatározott tulajdonságoknak.

Az ilyen áru alkalmas azokra a célokra, amire a hasonló dolgokat rendszerint használják, rendelkezik a hasonló termékek esetében szokásos minőséggel, a reklámban, árucímkén, fogyasztói tájékoztatón erre vonatkozóan tett nyilvános kijelentésekkel stb. A szavatosság nem tartóssági vagy kihordási idő, hanem egy jog arra, hogy egy adott időtartamon belül a termék meghibásodása reklamálható legyen. 

Kérjük, hogy vegyék figyelembe hogy a szavatosság, a vásárlás pillanatában meglevő rejtett gyártási és anyaghibákra vonatkozik. A lábbeli kopása, elhasználódása, amortizálódása nem anyag illetve gyártási hiba. Nem gyártási hiba továbbá az egyéni komfortérzetből adódó probléma (nem kényelmes, nyom, szorít, dörzsöl stb.) Nem tartozik a gyártási hiba kategóriába a külső tárgy okozta sérülés, külső súrlódás hatására bekövetkező kopás illetve nem megfelelő, rendeltetésszerű használat okozta sérülés ( motorozás, futóbicikli használata, focizás, elesés stb).

Felhívjuk vásárlóink figyelmét hogy a termékek rendeltetésszerű használata , viselése során keletkező „természetes elhasználódás” nem minősül minőségi kifogásnak ( ilyen pl . a járótalp túlzott használatból eredő kopása)

A gyermek lábbeliket normál utcai használatra tervezeték és készültek. Néhány hiba példa, amely nem sorolható a gyártási és anyag hiba kategóriába, illetve a nem rendeltetésszerű használatból keletkeznek. Nem nevezhetők jogalapnak szavatossági igénynél.

a, nem megfelelő méretválasztás következtében fellépő hiba,

b, komfortérzetbeli probléma: nyomja a sarkat, kisujjat, kidörzsöli a lábat stb,

c, helytelen tárolás miatt eredő hiba,

d, a lábbeli nem megfelelő tisztítása illetve ápolása miatt keletkező hiba (pl:  cipő /szandál vízben vagy mosógépben való tisztítása, nem megfelelő vegyi tisztítás),

e, a lábbeli részeinek elkopása (talp, felsőrész),

f, sérülés, erőszakos külső behatás okozta hiba (fizikai, kémiai), rongálás, gondatlanság (vágás,szúrás, metszés, hőhatás, cserélhető alkatrészek elvesztése, díszítő elemek külső mechanikai hatás miatt létrejött sérülése),

g, házilagos avagy szakszerűtlen javítás következményeként már nem megítélhető hiba keletkezése ,mértéke, nagysága,

h, fűzős lábbelin a nem megfelelő befűzés illetve bekötés okozta hiba,

i, tépőzáras lábbelik estén a tépőzár elkoszolódása, bolyhosodása, kopása,

j, cipzár beakadásának esetén a cipzár fogainak kiszakadása,

k, egyedi járási sajátosságból keletkező hiba,( mint a bokasüllyedés miatt  aszimmetrikusan kopó cipő),

l, beázás illetve következménye ként keletkező hiba kivéve, ha a lábbeli vízállónak van feltüntetve , rendelkezik köztes béléssel (GORE-TEX –s lábbeli, gumicsizma),

m, nem rendeltetésszerű használat (sportolás, motorozás,járművek cipő orrával, külső felével fékezése, zokni nélküli viselés, titokzokni gyűrődéséből- elcsúszásából keletkező rossz komfortérzés ),

n, a lábbelik benti /kinti játék használata során keletkező sérülések
–kúszás mászás, szőnyegen játszás  okozta sérülések: horzsolódás, orr rész, talpél kopás sérülés, talpbetét felszakadás
– motorozás, rollerezés, biciklizés, hintázás elesés,megbotlás, közbeni sérülés, kopás, talpsérülés stb.,

o, a lábbeli felsőrészén járásközben közben keletkező ránc, gyűrődés

Mérethibából, illetve egyéni komfortérzetből adódó probléma (pl. nem kényelmes, töri a lábat, szoros, bő stb.) nem szavatosságot érintő reklamáció, nem gyártási hiba, mivel a termék esetében hibás teljesítés ténye nem áll fenn. Ilyen jellegű probléma kizárólag új, nem használt termék cserével intézhető, ezért kell a terméket felpróbálni mielőtt használatba vennék.

Amennyiben a termék rendeltetésszerű használat során tönkrement, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben leírtak szerint legkésőbb 15 napon belül el kell rendeznünk a termék javítását vagy cseréjét. Csere esetén csak a meghibásodott termékkel azonos tulajdonságú termékre lehet cserélni (méret és jelleg azonosság!). Mi garantáltan azon leszünk, hogy napokon belül, minél kisebb kellemetlenséggel megoldódjon a sajnálatos probléma.

 Amennyiben a Vásárló hibás, sérült, értékcsökkentett terméket vásárol, amelynek hibája a vásárló előtt a vásárláskor ismert volt (ez a szavatossági jegyen feltüntetésre került), erre a hibára szavatossági igény nem érvényesíthető.

A Vásárló köteles a hiba felfedezésétől, azt legrövidebb határidő belül bejelenteni, amennyiben a vásárló igényét határidőn túl, késedelmesen jelentette be, illetve ha a hiba oka az átadás után keletkezett (pl. természetes elhasználódás, helytelen kezelés vagy tárolás, erőszakos külső behatás), szavatossági igény nem teljesíthető. A késedelmes igénybejelentésből eredő kárért Cégünk nem felel. A hibás, meghibásodott, kifogásolt terméket nem célszerű tovább használni, az evvel okozott kárt a forgalmazó nem köteles megtéríteni.

A szavatosság gyári és anyag hibára vonatkozó, garanciális javítás/csere szándékot, kérjük a hiba keletkezése után haladéktalanul jelezze, ha hiba túlhordás miatt nem javítható a garanciális javítási kérelmet elutasíthatjuk. .A szavatosság csak a gyári hibára vonatkozik ezért a garanciális javítás vagy csere csak rendeltetésszerű használat során, külső behatás nélkül keletkező hibák esetén érvényesíthetők.

Amennyiben a hiba eredete, jellege nem egyértelmű,  a nem rendeltetésszerű használat gyanúja esetén, illetve nem egyértelmű jogosságú reklamáció estén ,  Cégünk  független akkreditált szakértői szakvéleményt kér a kifogásolt termékről. A vizsgálat megállapításait kötelező érvényűnek tekintjük magunkra nézve. Az elkészített szakvéleményt a Vásárlóhoz legkésőbb 15 napon belül eljuttatjuk.

Vásárlónk által bevizsgálásra, javításra üzletünkben hagyott reklamációs termékeket, a  javítás, bevizsgálás után a Vevő kiértesítését követően hat (6) hónapig őrizzük.

A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.